woensdag 24 augustus 2011

Welkom op mijn blog /Welcome to my blog

Welkom op mijn blog .

Welcome to my blog.

Een nieuw blog is als een nieuw schoolschrift.
Bang om te beginnen. Maar hier gaat hij dan.

A new blog is like a new school notebook.
 Afraid to start. But here he goes.

De meesten kennen mij van het maken van fimo miniaturen.

Most know me for creating miniature of fimoMaar ik hou me soms ook bezig met andere projecten . Maar niet alles komt ook werkenlijk af.
Soms komt er iets leukers aan om te beginnen. Jullie herkennen dat vast wel.

But I keep myself busy with other projects sometimes. But not evrything is really off.
Sometimes there is something more fun to begin. You probably recognice that.

Maar hier zijn de eerste foto's van de bakkerswinkel.

But here are the first pictures of the bakery.

Tenminste ik denk dat ik er een winkel van wil maken. Maar dat kan nog altijd veranderen.
We zien wel.
Volg me maar dan zien we wel waar het schip strand. Tot de volgend keer
Groetjes Annet

At least I think I want to make a shop. But that could still change. Follow me then we"ll see.
Until next time
Regards Annet